B_id = 4.1.1+613.Branch.master.Sha.183b1d1284a7b2dbc97f7060c37880dbe6e1550b

Cuir in Áirithe nó Bainistigh an TNG

Cén uair nach mór do m'fheithicil dul faoin NCT?

Seiceáil Anseo

Seiceáil NCT Bailíocht

Seiceáil Bailíocht

Cad í an NCT?

Clár éigeantach is ea an NCT maidir le cigireacht a dhéanamh ar fheithiclí in Éirinn. Is é príomhaidhm an chláir, a thagann faoi threoir 2014/45/EU, ná sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú agus cosaint an chomhshaoil a fheabhsú trí astaíochtaí díobhálacha ó fheithiclí a laghdú in Éirinn.